wtorek, 2 czerwca 2015

„Rodzice z klasą” w Trzydziestce w ramach programu Szkoła z klasą 2.0W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego przystąpiła po raz czwarty do programu „Szkoła z klasą 2.0”.
„Szkołą z klasą 2.0” to kolejna edycja akcji „Szkoła z klasą” prowadzonej od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”.
Ma na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej.
Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, wystąpień publicznych, odpowiedzialnego i z poszanowaniem praw autorskich korzystania ze źródeł, czytania ze zrozumieniem, analizowania i selekcjonowania informacji.
Program realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i objęty jest honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.
Tegoroczna edycja programu „Szkoła z klasą 2.0” prowadzona jest pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna w każdej dziedzinie. Skupialiśmy się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań. 
Ważnym elementem programu jest nawiązanie współpracy z rodzicami w zakresie stworzenia dobrego klimatu do nauki z wykorzystaniem nowych technologii w szkole i w domu, która odbywać się będzie poprzez:
  • Utworzenie przez rodziców wspólnego „Domowego Kodeksu 2.0”.
  • Założenie biblioteczki TIK z poradami dla rodziców, banku sprawdzonych stron internetowych pozwalających na zdobywanie wiedzy przez ich pociechy  (kącik w bibliotece szkolnej, podstrona na stronie internetowej szkoły: www.sp30.lublin.pl).
  •  Wykorzystanie TIK w domu przez dzieci i rodziców  do rozwijania umiejętności czytania i odkrywania świata.
  • Zachęcenie do udziału w zajęciach programowania w Scratch Rodzic-Uczeń i wspólnego tworzenia pierwszych programów, kartek multimedialnych, quizów itp.
  • Zmotywowanie rodziców do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie narzędzi TIK z dziećmi podczas lekcji.
  • Udział rodziców w zajęciach otwartych dotyczących pracy w chmurze zorganizowanych przez trenera Google Apps.