Laureaci konkursów artystycznych na spotkaniu z przedstawicielami władz Miasta Lublin - 22.06.2016 r.

SP 30 w Lublinie

22 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Elsnera 5 w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta z laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów artystycznych. W imieniu Pana Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin nagrody wręczała Pani Ewa Dumkiewicz - Sprawka Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie. Laureaci konkursów artystycznych, otrzymali dyplomy, nagrody książkowe. Uczniowie – laureaci konkursów, którzy w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego uzyskali średnią co najmniej 4,80 oraz wzorowe zachowanie otrzymali jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin.
W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego miała największą liczbę laureatów wśród lubelskich szkół podstawowych, 12 uczniów naszej szkoły uzyskało 16 tytułów laureata. Pani dyrektor Elżbieta Satowska otrzymała puchar Prezydenta Miasta Lublin i pamiątkowy dyplom dla naszej szkoły, za osiągnięcia artystyczne uczniów w roku szkolnym 2015 - 2016 a nauczyciele: p. Joanna Poniatowska, p. Katarzyna Stanuch, p. Iwona Drozdowska – Orłowska, p. Tadeusz Szydłowski listy gratulacyjne od Pana Prezydenta.
Czworo uczniów naszej szkoły uzyskało dwa tytuły laureata: Aleksandra Dziwulska, Maksymilian Tatara, Maria Stasak, Marta Niedźwiadek. Jeden tytuł laureata zdobyli: Kacper Zarzeka, Natalia Matyjaszczyk, Maja Borkowska, Aleksandra Zięba,  Hanna Kasprzyk, Wiktor Trancygier, Kinga Ozimek, Wiktor Budzyński.
Gratulujemy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz