Domowy Kodeks 2.0Rodzicielski Kodeks Bezpiecznego Korzystania z Internetu
Wspólne korzystanie rodzica i dziecka z Internetu. Wskazanie zagrożeń, jakie mogą istnieć w sieci.

Kiedy dzieci mogą korzystać:
1.      Dzieci mogą korzystać z Internetu podczas odrabiania lekcji w celach edukacyjnych.
2.      Po wykonaniu obowiązków mogą one korzystać w celach rozrywkowych.
3.      Długość czasowa korzystania z Internetu jest uzgadniana z rodzicami.

Jak dzieci mogą korzystać:
1.      Zainstaluj dobry program antywirusowy.
2.      Zawsze zgłaszaj niepokojące komunikaty pojawiające się w Internecie.

Czego mogą i czego nie mogą w sieci:
1.      Nie kopiujemy tekstów, prac, wypracowań itp. znajdujących się w Internecie.
2.      Nieudostępnianie danych osobowych, adresów i zdjęć bez zgody rodziców.
3.      Rzecz, którą umieści się w Internecie zostanie w sieci. Nie da się jej usunąć.
4.      Dbaj o kulturę dyskusji – nie używaj wulgarnych słów.

Zalecenia:
1.      Regularna rozmowa z dziećmi o korzystaniu z Internetu.
2.      Właściwa postawa przy komputerze podczas korzystania z Internetu i pracy przy komputerze.
3.      Poszanowanie praw autorskich – zawsze podajemy źródła informacji.
4.      Umowa rodzica z dzieckiem – bez naszej zgody nie spotykanie się z nikim zapoznanym po przez Internet.
5.      Dzielenie się wiedzą o nowych technologiach multimedialnych dzieci i rodziców.